antalya emlak, antalya gayrimenkul, emlak antalya, antalya satılık daire , antalya satılık konut, antalya kiralık daire antalya emlak, antalya gayrimenkul, emlak antalya, antalya satılık daire , antalya satılık konut, antalya kiralık daire antalya emlak, antalya gayrimenkul, emlak antalya, antalya satılık daire , antalya satılık konut, antalya kiralık daire antalya emlak, antalya gayrimenkul, emlak antalya, antalya satılık daire , antalya satılık konut, antalya kiralık daire  

SIK SORULAN SORULAR

 

Emlakçılık ne demektir?
Borçlar kanunun 404. maddesine göre tarifi ?udur: "Tellallık, bir akittir 
ki, onunla tellal, ücret mukabilinde bir aktin yapılması imkanını hazırlamaya veya 
aktin icrasına tavassut etmeyememur edilir. Tellallık umumi surette vekalet 
hükümleri caridir. Gayrimenkul tellallığı akti yazılı yapılmadıkça muteber olmaz"
Kısacası emlakçılık bir aracılık hizmetidir. 

Herkes emlakçılık yapabilir mi?
Maalesef ülkemizde halen emlak komisyonculuğu veya emlak müşavirliği 
hakkında bir yasa olmadığından dileyen herkes emlakçılık yapabilir.

Emlakçıya komisyon vermek zorunlu mudur?
Eğer aranızda yazılı bir sözleşme varsa ve emlakçı size gereken hizmeti 
sunmuşsa doğruluk ve dürüstlük kuralına uygun hareket ettiyse zorunludur.Ama 
borçlar kanunun 407.maddesine göre
"doğruluk kurallarına aykırı davranan aracı
Emlakçının yükümlülükleri var mıdır?
Emlakçı taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından birini bulma(mevcut 
m?şteri portföyü.gazete ilanı tabela asmak internette yayınlamak) ,taşınmazı 
g?stermek,nitelikleri hakkında bilgi vermek,tarafları aydınlatmak suretiyle 
aktin yapılmasına hazırlamakla yükümlüdür.

Kira kontratı ne demektir?
Bir gayri menkulun karşılıklı olarak iradelerin birleşmesiyle bir bedel 
karşılığında başkasının kullanması için yapılan sözleşmeye kira kontratı 
denmektedir.

Tahliye taahhütnamesi ne demektir?
Kiracının kiraya verene verdiği, gayrimenkulu zamanında boşaltacağına 
dair yazılı bir belgedir.Noterden de yapılabilir,kendi el yazısıyla da 
verilebilir.

Kira sözleşmesi tapu kütüğüne şerhi ne demektir?
Kiraya verenle kiracının aralarında düzenledikleri yazılı sözleşmenin 
bir örneğini tapu sicil müdürlüğüne vererek kiraya konu olan taşınmazın kütüğüne 
kaydettirmeleri anlamına gelmektedir.

Devir aldığım işyerimden mal sahibi kira sözleşmesi sona ermeden tahliyemi istiyor bunu yapabilir mi?
Kira sözleşmesinde 3.kişilere devredilemez veya ortak alınamaz maddesi 
yazılmamışsa bu tahliye nedenidir.

Babamdan miras yoluyla kalan dükkanımdan mal sahibi tahliyemi istiyor bunu yapabilir mi?
Sözleşme ve kanun hükümlerine uygun davrandığınız sürece oturabilirsiniz 
ama taşınmazı boş tutarsanız bu tahliye nedeni olabilir.

Kiracımı ihtiyam nedeniyle konutumdan tahliye ettirdim ama sonra vazgeçtim tekrar kiraya verebilir miyim?
3 yıl geçmeden taşınmazınızı kiraya veremezseniz aksi takdirde ceza 
uygulanır.

Kiracım kiralarını zamanında ödememektedir,bu tahliye nedeni sayılır mı?
Bir kira yılı içerisinde kiracı en az 2 kere kirasını zamanında ödemezse 
ve ihtar çekilmesine neden olursa tahliye sebebidir.

Aldığım konutu 2 sene sonra satmak istiyorum bu satıştan elde ettiğim gelir vergiye tabi midir?
2 sene önceki emlak beyannamesi ile şimdiki beyanname arasındaki fark 
gelir vergisine dahildir.Eğer konutunuzu 5 sene ?nce almış olsaydınız gelir 
vergisinden muaf olurdunuz.

Ailemden miras yolu ile iktisap eden konutumu aynı sene içinde satmak istersem gelir vergisi öder miyim?
Miras yolu ile iktisap edilenlerde 5 yıllık süre şartı aranmaz o yüzden 
gelir vergisinden müstesnadır.

Emlak vergilerindeki oranlar ne kadardır?
Konutlarda binde 3
İşyerlerinde binde 3
Arsada binde 3
Arazide binde 1

Gayrimenkul alım satımlarındaki alım-satım vergi oranları ne kadardır?
Rayiş bedeli üzerinden alıcı yüzde 1,5 satıcı yüzde 1,5 olmak üzere bir 
tapu tescil işleminde toplam yüzde 3 harç denmesi gerekmektedir

Bir tapu tescil işleminde ne gibi belgeler gerekmektedir
a-Varsa tapu senedi veya fotokopisi
b-Alıcının 2 satıcın?n 1 vesikalık fotoğrafı
c-Fotoğraflı nufus hüviyet cüzdanı veya fotğraf
d-Vergi dairelerinden alınacak vergi numarası
e-Temsil halinde temsile ait belge.

Tapuya gitmeden taşınmaz satın alınabilir mi?
T.C. de tapu tescil işlemleri sadece tapu sicil üdürü?klerinde 
yapılmaktadır.Ancak zorunlu durumlarda tapudan memur istenebilir.

Noterden satış vaadi sözleşmesi ile daire alınabilinir mi? YANIT Satış vaadi sözleşmesi ile her türlü taşınmazı alabilirsiniz ama tescil işlemi yinede tapu sicil müdürlüklerinde yapılacaktır
 
Satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılması şart mıdır?
B.K.213.maddesine göre "gayrimenkule dair satım vaadi resmi senede rapt 
edilmedikçe muteber değildir" demektedir.Ve Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini 
yapmak görevi noterlere verilmiştir

Tapu tescil işleminde yaş sınırı var mıdır?
18 yaşını doldurmuş mümeyyiz olan herkes tapu işlemleri 
yaptırabilir.Tapu müdürünün şüphelenmesi halinde doktor raporu isteyebilir.75 
yaşının istündekiler için sağlık ocağının raporu yeteli olmayabilir,bu konuda en 
yetkili merci Adli Tıp Kurumunun 4. İhtisas dairesidir.

Soru :Konutlarda stopaj vergisi veriliyor mu?
Sahibi şirket olan bir taşınmaz da kiralandığında stopaj ödenir mi?
Hayır,kiraya veren şirket kira ücreti kadar fatura keser ve K.D.V. 
öder.

Kira gelirleri gelir vergisine tabi midir?
Devletin her sene açıkladığı gelir diliminin üstünde olan kira gelirleri 
gelir vergisine dahildir

Konutumu satmak istiyorum ama kiracım evin gezilmesini engelliyor ve konutumu satamıyorum.
Kiracınızın konutunuzu haftanın belirli bir gün? belirli bir saat 
diliminde gösterme zorunluluğu vardır.(örneğin cumartesi gnü? saat 12.00-14.00 
arası gibi)

Yollarda "mücavir alan" yazılı tabelalar görmekteyiz bunun anlamı nedir?
İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına 
verilmiş alandır.

Kadastro çapı ne demektir?
Tapuca tescil edilmiş olan arazi parçalarının sınırlarını gösteren 
belgedir.

Arazi ile arsa arasındaki fark nedir?
Arazi imar uygulaması görmeyen toprak parçasıdır.Arsa ise belediyelerin 
imar uygulaması yaptığı yerlerdeki yapılaşmaya müsait toprak parçasıdır(imar 
uygulamasında yeşil alan,okul,yol, Hastahane vb. alanlar ayrılır)

Aldığım 2000 m2lik tapulu arazimi belediye uyguladığı imar çalışmasıyla 1500 m2'ye düşürmesi bu normal midir?
Belediyeler yaptıkları imar çalışmalarında (18.maddenin uygulanması) 
yüzde 40 a kadar zayiat verdirebilirler.

Bir arsa satın almak istiyorum fakat tapuda kayıtlı olan yerle bana gösterilen yerin aynısı olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Kötü niyetli aracılık hizmetinde bulunan kişilerin yaptığı bir uygulama 
olan kıymetli yeri gösterip kıymetsiz yeri sattıkları sıkça karşılaşılan bir 
sorundur.Bunun engellenmesi için tapunun bağlı bulunduğu harita ve kadastro 
müdürlüklerine müracaat edip günün koşullarına göre belirlenen harcı yatırıp 
arsanın yerini belirlemektir.sınırlarının belli olması içinde poligon taşlarını 
koymanız gerekmektedir.b?ylece aldatılmanız ?nlenmiş olur.

Poligon taşı ne demektir? Yanıt : Nirengi noktaları arasında tesis edilen ve bunlar yardımıyla koordinatları hesaplanan tali ?l?? noktalarıdır.Zeminde demir boru,beton,taş gibi muayyen şekilli işaretlerle belirtilir.
 
Nirengi noktası ne demektir?
Harita alımında kullanılan temel ?l?? noktalarıdır.İmar çapı ne demektir?
 
Kat karşılığı sözleşmeler sadece noterden yapıldığı zaman geçerlimidir?
 
Hibe nedir?
Karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetin devredilmesidir.hibeyi 
kabul eden binde 36 harç öder.

Trampa nedir ?
Bir gayrimenkulun başka bir gayrimenkul ile değiştirilmesi işe midir. 
Her taşınmaz için ayrı ayrı binde 48 harç ?denir.

İrtifak hakkı ne demektir?
 
İntifa hakkı ne demektir?
Yararlanma hakkıdır.ve süreli olmak zorundadır.gerçek kişilerde en fazla 
ömür boyu tüzel kişiliklerde ise 100 yıldır lehine intifa hakkı tanınandan 
binde 40 harç tahsil edilir.

Sükna hakkı nedir?
İrtifak hakkının bir çeşidi olan oturma hakkıdır bu haktan sadece hak 
sahibi yararlanabilir.


Hisseli tapu ne demektir?
tapu sicilinde tescilli bir taşınmazın sahiplerinin birden fazla 
sahibinin bulunması halindeki tapulara hisseli tapu denir.


Hisseli bir tarla almak istiyorum sakıncası var mıdır?
Diğer hissedarlardan tek tek olur alınırsa ve rızai taksim yapılmışsa 
sakıncası yoktur.

Şifa hakkı ne demektir?
?nalım hakkıdır.Hisseli arazilerde satılığa çıkan hissenin aynı 
şartlarda hissedarlardan birisinin satın alma hakkıdır.

Kat irtifakı nedir ?
Kat irtifakı bir arsa üzerinde yapılan veya yapılacak olan birden 
fazla yapının bağımsız bölömleri için o arsanın sahibi tarafından kat mülkiyet 
kanunlarına göre kurulan irtifak hakkıdır.

Kat mülkiyeti nedir?
Tamamlanmış bir yapının daire dükkan vb gibi bölümlerinden ayrı ayrı 
kullanılmaya elverişli olanları o taşınmazın sahibi tarafından kat mülkiyet 
kanunlarına göre kurulan özel bir mülkiyet hakkıdır.

Hisseli arazimin üzerine ipotek koydurabilir miyim?
Hisseli taşınmazlarda (müşterek mülk)Hissedarlardan birisi diğer 
hissedarların rızasını almadan kendi hissesini ipotek edebilir.Ama miras 
sebebiyle hissedarlık durumunda(İştirak halinde mülk)bu mülkün değildir.diğer 
hissedarlarla birlikte ipotek edilebilir.

İpotek döviz üzerinden yapılabilir mi?
İpotek Türk Lirası üzerinden yapılır.Ancak vadesi 5 yıl ve daha fazla 
olan dış kaynaklı krediler üzerinden yabancı para üzerinden ipotek tesisi 
olanaklıdır.

Zilyetlik ne demektir?
Bir mal üzerinde fiili egemenlik kurma,kullanma hakkıdır.Vefa hakkı ne demektir ?
tapu sahibinin sattığı taşınmazı aynı satış şartlarıyla geri almasını 
sağlayan kişisel bir hahtır.bu hak,taşınmazını satan ancak bedelinin tamamını 
almamış olan satıcılara güvence olarak kullanılabilir.tapu kütüğüne şerhi 
şarttır.

İfraz ne demektir?
 
Parselasyon ne demektir?
Büyük bir parselin imar planı şartlarına uygun olarak birden fazla imar 
ün?şt?r?lmesi işlemidir.

Tevhid ne demektir?
Birden fazla bitişik parselin birleştirilmesi işlemidir.

Taksim ne demektir?
hisseli bir taşınmazın hissedarlar arasında paylaşımıdır.Taraflar 
anlaşarak veya mahkeme yoluyla yapılanabilinir.

Sit alanı ne demektir?
Doğal veya insan ?r?n? bütünlüğü,sanatsal,estetik,tarihsel,etnografik 
bilimsel,edebi veya mitolojik önemi nedeniyle korunması gereken alan,yapı ve 
çevrelerdir.

Bir taşınmazın sit alanı olup olmadığına kim karar verir.
Taşınmaza ait röleve projelerini inceleyen tabiat ve kültür varlıklarını 
koruma kurulları karar verir.


Ka? türlü sit alanı vardır?
1.Kentsel sit alanı
2.Tarihi sit alanları
3.Arkeoloji sit alanları
4.Doğal sit alanları.

Röleve proje ne demektir?
Var olan yapının yerinde alınan ölçülerle durumunu ortaya koyan 
projedir.

Eski eser konumundaki bir konutta restorasyon yapılabilinir mi?
Binanın eski eser derecesine göre restorasyon projesi veya restitisyon 
projesi hazırlanarak restorasyon yapılanabilir.

Restitisyon proje ne demektir?
Kısmen veya tamamen yok olmuş bir yapının elde bulunan fotoğraf resim 
kalıntı ü?rü kaynaklardan yararlanarak eski haline uygun projesinin 
yapılmasıdır.

Restorasyon projesi ne demektir?
Eski yapının ilk durumuna getirilmesi amacıyla daha önce hazırlanmış 
rölöve projeden yararlanılarak hazırlanan yenileme projesidir.

10 sene önce yatırım amaçlı aldığım arsamı satmak istiyorum ama şu andaki raiş bedelini bilmiyorum ne yapmalıyım?
Temsilciliklerimizden birine müracaat ederseniz size arsanızın ön 
ekspertizini yaparlar.

Ekspertiz ücrete tabi midir?
Eğer taşınmazınızın satışı görevini temsilciliklerimizden birine 
vereceksiniz ön ekspertiz ücrete tabi değildir.

Hangi durumlarda ekspertiz ücreti alıyorsunuz?
Bankalardan kredi talep edildiğinde,şirketlere verilecek olan 
teminatlarda,miras paylaşımlarında,sadece taşınmazın değerini öğrenmek 
için,boşanma durumlarında,iflas ve hacizlerde ve bunun gibi nedenlerle yapılan 
ekspertizlerde rapor d?zenlenerek ücret talep edilir.

Elimde bir miktar para var ve yatırım amaçlı bir taşınmaz almak istiyorum ne tavsiye edersiniz?
Taşınmaza yatırım yapmak orta vadede en karlı yatırımlardan 
biridir.Bununla beraber elinizdeki paranın miktarı,beklenilen süre içerisinde 
beklenilen gelir gibi bazı faktörleri yatırım yönlendirebilir.Fakat alıp 
unutacağım diyorsanız şehrin gelişme olasılığı olan bölgelerinden birinden arazi 
almak en karlı yatırımlardan biri olabilir.

Arazi almayı mı arsa almayı mı tavsiye edersiniz?
Arazide kar marjı daha yüksektir fakat aldığınız arazinin ilerde imar 
çalışmalarında tam ortasından yol geçme aldığınız arazinin yerine size başka 
imar parsellerinden yer verilebilin
Askı süresi ne demektir?
İmar çalışması yapıldığı dönemlerde uygulanan planlar halka açık şekilde 
bir süre askıda kalır ve vatandaşlarımız bunları inceleyerek zarara uğradığı 
durumlarda itiraz ederek düzeltme isteyebilirler ama askı süresinde itiraz 
edilmezse plan kabul edilmiş sayılır.

18 ortaklı bir arsa satın almak istedim ve ortaklardan hatta en küçük payı olan ortak hissesini satmadı diğer ortaklardan ise satın aldım. su anda arsa üzerine inşaat yapabilir miyim?
Maalesef yapamazsanız bir arsa üzerinde inşaat yapabilmeniz için bütün 
ortakların rızaları olması gerekmektedir.yada izalei şuyu davası açmanız 
gerekmektedir.

İzalei şuyu ne demektir
ortaklığın giderilmesi demektir.Dava açılması gerekir.Açılan davada ya 
ortaklardan biri yada dışardan bir kişi (En yüksek fiyatı veren kişi 
alır)taşınmazı satın alır.


KİRALADIĞIM YERİN TAMAMINI VEYA BİR KISMINI BAŞKASINA KİRAYA VEREBİLİRMİYİM?
a)Borçlar kanununa tabi kira akitlerinde; Sözleşmede bu konuda aksine bir 
hüküm yoksa kiralayan taşınmazı bir başkasına kiralayabilir. (B.K.259)
b) 6570?e tabi yerlerde; bu konu alınan yasanın 12. maddesinde 
düzenlenmiştir. Bu maddede oKiracının mukavelede açıkça aksine bir hüküm olmazsa 
kiralananı tamamen veya kısmen bir başkasına kiralamayacağı? şeklinde bir hüküm 
getirilmiştir.
Bu kurala uymayanlar fuzuli şağil durumuna düşerler ve bunlar 
hakkında hiçbir ihtara hacet kalmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde tahliye 
davası açılabileceği kabul edilmektedir.

KİRACININ İFLASI NEDİR?
Kiracının iflası halinde mecurun tahliyesi için adı kirada ve 6750?e tabi 
yerlerde kiracının iflası halinde kira sözleşmesinin fes edilebilmesi için 
kiracının işlemiş ve işleyecek kira paraları için uygun bir süre içinde teminat 
göstermemiş olması ve ticaret mahkemelerinde iflas kararının alınmış olması 
gerekir. B.K.261(6570 sayılı yasada bu hususta bir hüküm yok.)

KİRA SÜRESİ DOLMADAN KİRACIMDAN TAHLİYE ETMESİNİ İSTEDİM. BENDEN TAZMİNAT İSTEDİ NE YAPMALIYIM?
Kiracı komşuları rahatsız etmemek ve mecuru hor kullanmamakla yükümlüdür. 
Aksi halde kiralayan tazminat ile birlikte tahliye isteyebilir. Kiracının kusuru 
olmaksızın mecurdan tahliyesi istenmiş ise ve kiracıda kira süresi bitmeden 
mecuru tahliye etmiş ise bu taktirde kiralayanın kiracının zararını tazmin 
etmesi gerekir.
Adı kira halinde kiralanan yer kendisine teslim edilmeyen 
kiracının s?zleşmeyi tek taraflı fesh etmek ve bu nedenle zararını tazmin 
isteyebilmek hakkı vardır.

KİRACI OLDUĞUM YERDE HANGİ HAKLARA SAHİBİM?
Kat mülkiyeti kanununa göre kiracının hakları:
Ortak yerlerden ve eklentilerden yararlanma hakkı 
(a) şıkkındaki hakkını engellemek isteyen bir kat maliki çıkar ise, için kat malikleri kuruluna başvurabilirler.
(b) şıkkındaki başvuruya rağmen müdahale devam ediyorsa kiracı sulh mahkemesine 
başvurabilir.
Geçici izin nedeni ile doğan zararları izin kimin lehine verilmiş ise ondan 
tazmin hakkı.
Ortak giderler mal sahibi tarafından ödenmiş ise, kiracı ödediği ortak gideri 
kira parasından indirebilir.
Kat mülkiyeti yasasına aykırı davrananlar aleyhine dava a?ma hakkı.

KAT MüLKİYETİ NEDİR?
634 sayılı yasa ile müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet bir yenisi kat 
mülkiyeti? eklenmiştir.
Kagir bir yapının başlı başına kullanımına elverişli daire, 
büro, dükkan, depo gibi bölümleri üzerinde o taşınmazın maliki var ise bu malik 
veya ortak malikleri tarafından kurulan mülkiyet haklarına KAT M?LKİYETİ denir.

KAT MALİKİ NEDİR?
Kat mülkiyetine sahip olan şahısa KAT MALİKİ denir.

BüYüKŞEHİR NEDİR?
Belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçe bulunan şehirleridir.

İLÇE BELEDİYESİ NEDİR?
Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerde kalan 
belediyelikleridir.

BELEDİYE SINIRI NEDİR?
1580 sayılı belediye kanununun 4. maddesine göre belirlenmiş olan bir 
rapor ile krokiye dayanan idari bir sınırdır.

MÜCAVİR ALAN SINIRI NEDİR?
Belediye sınırlarının dışında, imar mevzuatı bakımından belediyelerin 
kontrol ve mesuliyeti adına verilmiş olan sınırdır. Diğer bir deyişle sadece 
imar açısından belediyenin kontrolüne alınmış alanlardır. Mücavir alanların 
belediyenin sınırlarına bitişik olması gerekmez.

HALİHAZIR HARİTA NEDİR?
bayındırlık ve iskan bakanlığınca tespit edilen teknik esaslara göre 
hazırlanan şehir ve kasabaların tesislerine ait plan ve projelerin, şehiriçi ve 
şehirlerarası bağlantı yollarına ait projeler ile kadastro planlarının ve 
kontrol hizmetlerinin planlanması ile ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi ve 
uygulanabilmesini sağlamak, herhangibir yerin görünebilen yapay ve doğal bütün 
unsurlarını belirli bir ölçekte göstermek üzere hazırlanan haritalara denir.


ÇEVRE DÜZENİ PLANI NEDİR?
Bölge planı ile nazım planı arası bir konumda yer alan ve fonksiyonel 
bütünlüğü olan yerleri kapsayan alt bölge planlarıdır. Diğer bir deyişle bölge 
plan kararlarına uygun olarak konut, sanayii, tarım, turizm, ulaşım gibi 
yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlardır.

NAZIM İMAR PLANI NEDİR?
Varsa ö?lgeye ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar 
üzerine yine kadastral durumu işlenmiş olarak bizilen ve arazi parçalarının; 
bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki 
nüfus yoğunluklarını gerektirdiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme 
alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve 
problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının 
hazırlanması esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporu 
ile beraber bir bütün olan plandır.

UYGULAMA İMAR PLANI NEDİR?
Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş 
olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı 
adalarını, bunların yoğunluğunu ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli 
imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri 
ayrıntıları ile g?steren plandır.

İSLAH İMAR PLANI NEDİR?
2981/3290 sayılı ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak 
işlemler hakkında kanun ile tanımlanmış, 1/1000 ölçekte hazırlanan bir plandır. 

REVİZYON İMAR PLANI NEDİR?
Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği 
ve uygulanmasının problem olduğu durumlarında; planın tümünün veya büyük bir 
kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen 
plandır.

MEVZİ İMAR PLANI NEDİR?
Uygulama imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir 
konumda bulunan alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı 
ihtiya?larını kendi bünyesinde sağlamış olduğu plandır.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?
Onarlı imar planı sınırları içinde arazi kullanışlarının büyüklüğünde, 
konumunda, yoğunluğunda veya ulaşım sisteminde imar planı anakaralarını 
bozmayacak biçimde mevzi olarak farklılık gerektiren değişikliklerdir.

KORUMA İMAR PLANI NEDİR?
Sosyal, ekonomik, estetik, turistik ve hijyenik yönlerden önemi olan 
tarihi ve doğal değerlerin günün koşullarına göre ve çağdaş planlama yöntemleri 
ile ele alınıp, kamu yararına yönlendirilmesi amacı ile yapılan plandır.

PARSELASYON PLANI NEDİR?
İmar planının arazi uygulamasından sonra yapılacak röleve ölçülerine göre 
boyut değiştirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu 
gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas alınan planlardır.

DüZENLEME ORTAKLIK PAYI NEDİR?
Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, 
yeşilsaha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan 
alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, 
düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenlemeye 
tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüz ölçümlerinden %35?e 
kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakattı ile tespit 
edilen karşılığı bedeldir.

DüZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANI NEDİR?
Bir düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme ortaklık payı miktarının 
bu saha içindeki kadastro ve imar parsellerinin toplam yüz ölçümü miktarına 
oranıdır.

TEKNİK ALT YAPI NEDİR?
Elektrik, havagazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü 
ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler 
ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir.

SOSYAL ALT YAPI NEDİR?
Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacı ile yapılması gereken eğitim, 
sağlık, dini kültürel ve idari yapılar ile park, çocuk bah?eleri gibi yeşil 
alanlara verilen genel isimdir.


YOĞUNLUK NEDİR?
(Kişi/hektar) Planlarda plan ile getirilen nüfusun kontrolü amacıyla 
konut alanlarında yoğunluklar tanımlanır.

BRÜT YOĞUNLUK NEDİR?
Planlama alanının bütününde getirilen yoğunluktur.

NET YOĞUNLUK NEDİR?
Planlama alanında sadece konut alanlarında(konut adaları) getirilen 
yoğunluktur.


KADASTRO PARSELİ NEDİR?
Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti 
tescili parsellerdir.

İMAR PARSELİ NEDİR?
İmar kanunu ve yönetmeliği, imar planına göre gerekli teknik ve kanuni 
işlemlerden sonra oluşmuş, üzerinde bina(lar) yapılabilen parseldir.

PARSEL CEPHESİ NEDİR?
Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan 
parsellerde dar kenar parsel cephesi olarak kabul edilir.

PARSEL DERİNLİĞİ NEDİR?
Parsel ön cephe hattından arka cephe hattı köşe noktalarına indirilen dik 
hatların ortalamasıdır.

ÖN BAHÇE NEDİR?
Parsel ön bahçe hattı ile inşaat cephe hattı arasında kalan parsel 
parçasıdır. Birden fazla yola cephesi olan parsellerde bina ile yol arasında 
kalan bölümler de ön bahçe şartlarına tabidir.

ARKA BAHçE NEDİR?
Parsel arka hattı ile bina arka cephe hattı arasında kalan parsel 
par?asıdır.

YAN BAHÇE NEDİR?
Ön ve arka bahçe dışındaki bahçelerdir.

ÖN, YAN, ARKA BAHÇE MESAFELERİ NEDİR?
Binanın zemininde komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği mesafelerdir.

İnşaat yapacağım ama altına dükkan koymak istiyorum, koyabilirmiyim?
20 metrelik yolun olduğu yerlerde yapılan binaların altına dükkan 
yapılabilir.

Yaptığım inşaatlara kapıcı dairesi koymam gerekiyormu?
Eğer yaptığınız bina 15 daireden fazla ise koymanız gerekiyor.Çünkü karara göre 15 dairelik ve üstünde yapılan binalarda kapıcı dairesi olma zorunluluğu vardır.
BİR ARACILIK SÖZLEŞMESİ HANGİ HUSUSLARI KAPSAMAKTADIR?
1- TARAFLARIN KİMLİKLERİ: İş sahibi adına hareket eden şahıs temsilci 
veya vekil ise bu konudaki yetkisini belirleyecek geçerli bir belge sözleşmeye 
eklenmelidir. (İş sahibi adına hareket eden şahsın bu konuda yetkilisi olup 
olmadığına özellikle dikkat etmeli ve bu konu açıkça belirlenmelidir.)
Burada şu konuyu belirtelim ki ; 2007 sayılı Türkiye,de Türk 
vatandaşına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkındaki kanunun 1. maddesi 
uyarınca tellallık yalnızca Türk vatandaşları tarafından yapılan bir meslektir.
2- Sözleşmenin yazılı olması ve taraflarca imzalanması 
gerekmektedir. Ayrıca yer g?sterme belgesi de iş sahibi tarafından imzalanarak 
s?zleşme eki olarak belirlenmelidir.
3- S?zleşme konusu a?ık?a hi?bir teredd?de yer vermeyecek 
şekilde belirlenmelidir.
4- Aracının ne miktarda ?cret, ne zaman hangi koşullarda 
alacağı a?ık?a belirlenmelidir. 
5- Hizmet s?resi ve bu s?renin ne şekilde uzatılacağı a?ık?a 
belirlenmelidir.
6- Hizmetin ifası gereken masraflar, bu masrafların kimin 
tarafından ne miktar da ve ne zaman ?deneceği.
7- Aracılık hizmeti gereğince verilmesine karşın tarafların akitten vazge?mesi 
halinde ?cretin ?denip ?denmeyeceğine dair bir a?ıklama ve iş sahibinin bu 
konudaki taahh?d?n?n neler olabileceği.
8- Aracı tarafından ?stlenilecek aracılık hizmetinin 
sınırları ve ?alışma koşulları belirlenmelidir.

KİRA AKTİNDE SüRE VARMIDIR?
Borçlar kanununa göre yapılan akitlerde;
Genelde süre şart değildir. Ancak aktinin feshini ihbar konusunda bu husus 
önemlidir. Borçlar kanununa göre akit yapılmış ve taraflar aralarında bir süre 
kararlaştırmış ise sürenin bitimi aktin son bulma tarihidir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR?
Kira dönemi içinde ve kira müddetinin sonunu belirleyen kiracı tarafından 
yazılı olarak tek taraflı verilen bir taahüttür.


TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
1- Kira aktinin 6570 sayılı yasaya göre yapılmış olması
2- Taahh?tnameyi mutlaka kira akdi tamamlanıp, iradelerin karşılıklı olarak 
kabul edilip, kira aktinin imzalanmasından sonra verilmiş olması gerekir.
2- İlk kira sözleşmesine konan tahliye taahhüdünün geçersiz 
olduğunu, yargıtay kabul etmiştir. Tahliye taahhütnamesi kira aktinden ayrı bir 
kağıda yazılmış ancak sözleşme ile aynı tarihi taşıyor ise de geçersizdir.
3- Taahhütnamenin mutlaka yazılı olarak verilmiş olması 
gerekir. Uygulamada icra safhasında imza ikrarı olduğundan ve imza ikrarı 
hadisesi icra tetkik merciinde incelenmeyip sulh hukuk mahkemesi huzurlarında 
incelendiğinden bu taahhütnamenin noter önünde verilmesi veya imzanın noterce 
onaylanması daha yararlıdır.
4- Verilen taahhüdün mutlaka tahliye taahhüdü olarak 
verilmesi gerekir. Şayet bir borç senedi, bir teminat veya bağış gibi tahliye 
taahhütnamesi dışında bir maksatla ve böyle bir taahhütnameyi kiralayan 
tarafından taahhüt senedi olarak doldurulmuş ise bu durum ( yani tahliye 
taahhütnamesi olmadığı, bağış, borç v.s. olduğu) kanıtlanmış ise böyle bir belge 
tahliye taahhütnamesi olarak kabul edilmez.

TABAN ALANI NEDİR?
Işıklıklar ve çıkmalar hariç binanın yatay iz düşüdünün arsa zemininde 
kapladığı alandır. Yapı çelerinde 
yapılacak müştemilat binaları taban alanı içine katılır.

MUADİL BİNA NEDİR?
İnşaat nizamı cephe hatları ile belirlenmiş parsellerin son geçerli imar 
durumlarına göre hesaplanan bina taban alanlarına eş değer alandır. 

TABAN ALANI KATSAYISI NEDİR?
Taban alanının parsel alanına oranıdır.

İNŞAAT ALANI(TOPLAM İNŞAAT ALANI) NEDİR?
İskanı mümkün olan bodrum katlar ve çatı araları dahil asma kat, çekme 
kat ve diğer bütün katların alanlar toplamıdır.

MUADİL İNŞAAT ALANI NEDİR?
İnşaat nizamı cephe hatları ile belirlenmiş parsellerin son geçerli imar 
durumlarına göre hesaplanan bina inşaat alanlarına eşdeğer alandır.

KAT ALANI KATSAYISI(KAKS)(E=İNŞAAT EMSALİ) NEDİR?
İnşaat alanının parsel alanına oranıdır.

YAPI YAKLAŞMA SINIRI NEDİR?
Yapının, planlarda veya y?netmelikte belirtilmiş olan, komşu parsellere 
en fazla yaklaşabileceği sınırdır.

ÖN CEPHE HATTI(İNŞAAT CEPHESİ) NEDİR?
Bir parselde inşa edilecek binanın yolllar tarafındaki cephesi 
tanımlamak üzere planlarda grafik olarak gösterilen, kotlandırma roperin yerini 
tayin eden ve diğer cephelerin isimlendirilmesine esas olan, bina derinliğinin 
dik olarak uygulandığı hattır.

YAN CEPHE HATTI NEDİR?
?n cephe hattına komşu olan cephe hattıdır. Yol tarafında olana yol cephe 
hattı denir. 

ARKA CEPHE HATTI NEDİR?
Bina cephe hattıyla ortak noktası olmayan cephe hattıdır. Yola baktığı 
zaman arka yol cephe hattı denir.

BİNA DERİNLİĞİ NEDİR?
Bina ?n cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki 
dik mesafedir.

TABİİ ZEMİN NEDİR?
Arsanın harfedilmemiş ve doldurulmamış durumudur.

TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİN NEDİR?
Y?netmeliklerde belirtilen esaslara g?re harfedilerek veya doldurularak 
arsanın kazandığı son zemin durumudur.

ÇIKMA ALTI MESAFESİ NEDİR?
Çıkma altı ile yol cephelerinde bodrum, yan ve arka bahçelerde iser tabii 
veya tavsiye edilmiş zemin arasındaki yüksekliktir.

SAÇAK SEVİYESİ NEDİR?
Binaların son kat taban döşemesi üst kotudur.

BİNA YÜKSEKLİĞİ NEDİR?
Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir. İmar 
planı ve yönetmelikte ön görülen bina yükseklikleri en fazla yüksekliklerdir.

KAT YÜKSEKLİĞİ NEDİR?
Binanın herhangibir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme 
üstüne kadar olan mesafedir.

AYRIK NİZAM NEDİR?
Hi?bir yanında komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.

BLOK NİZAMI NEDİR?
Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı 
nizamıdır.

BİTİŞİK BİNA NEDİR?
Blok nizamındaki bir parsel ?zerinde kalan binadır.

İKİLİ BLOK NİZAM NEDİR?
Bir tarafı komşu parseldeki binaya bitişik diğer taraftan ayrık olan yapı 
nizamıdır. 

Resterasyon proje ne demektir?
Kısmen veya tamamen yok olmuş bir yapının elde bulunan fotoğraf resim 
kalıntı lardan, kaynaklardan yararlanarak eski haline uygun projesinin 
yapılmasıdır.

Vekaletin süresi var mıdır?
Azledilmedikçe süresizdir.

Tapu iptal davası için zaman aşımı var mıdır?
Zaman aşımı ileriye sürülen nedene göre değişir; Muvazaalı işlemlerde 
zaman aşımı yaktur.Sözleşmeden kaynaklanan borç ilişkilerinde zaman aşımı 10 
yıldır,Haksız fiillerde ise 1 yıldır.

Babam dairelerini kardeşimin üzerine yaptı.Ne yapabilirim?
Tapu iptal davası açarak işlemin iptali sağlanır.Baba veya anne malının 
ancak 1/4 ini çocuklarından birine satabilir veya bağışlayabilir , buda iptal 
edilemez.Ama 1/4 ünden fazlasını satar veya bağışlarsa tapu iptal davası açılarak 
iptal edilir, bunun adı TENKİS davasıdır.

Satış vaadi sözleşmesi nedir?
Satış vaadi sözleşmesi bir taahhüttür, noterden yapılmalı ve tapuya şerh 
ettirilmelidir.Hisse devri ile ilgili satış vaadi sözleşmesi noterde bile 
yapılsa geçerli değildir.Vaadi verilen yerin belirlenebilir olması gereklidir.

Hissedarların arasında yapılan rızai taksim geçerli midir?
Mutlaka noterden yapılması gerekmektedir,kendi arasında yapılan 
geçersizdir.

Zilyetlik ne demektir?
Bir yere egemen olmak onu kullanmaktır.Zilyetlikten m?lk edinmek i?in 
imar ve ihya etmek ve 20 yıl zilyetliğinde bulundurma gerekir ; ancak arazinin 
hazine ve orman arazisi olmaması gerekir

2B nedir?
Ormandan ?ıkarılmış ve hazine adına tescil edilmiş arazilerdir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir? Bundan vazgeçilebilinilir mi?
Kendisine veya bir başkasına bakılması için malını bir 3. kişiye 
devretmesidir.Bağışlayan ölünce bağıştan rücu edilebilir.Karı koca arasında 
yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçersizdir.

Kaynak hakkı nedir?
Su hangi arazide ?ıkıyorsa o tapunun sahibi kaynak sahibidir.Su az 
seviyedeyse kendisi kullanır,su fazla ise y?n?n? değiştiremez ve doğal yoluyla 
diğer tarlalara gider.

Vefa hakkı nedir?
Geri alım hakkıdır.?nceden tapuya tescil edilmesi gereklidir.

İRTİFAK ( Geçit) hakkı nedir?
Yola sınırı olmayan bir araziye diğer arazilerden yol verilmesi 
hakkıdır.Taraflar anlaşamıyorsa dava yolu ile geçit hakkı kurulur ve tapuda 
kroki ile iki tapuya da tescil edilir

İştira hakkı nedir?
Bir taşınmazı satın alma hakkıdır.Mal sahibiyle karşılıklı anlaşma 
imzalanır ve tapuya tescil edilir, s?resi 10 yıldır.Taşınmaz başkasına da 
satılsa bu hak ge?erlidir

Üst hakkı nedir?
Bir arsa sahibinin bir başkası ile yaptığı sözleşme ile arsanın altına 
veya üstüne yapılacak inşaatın devir etmesidir.Tahsisli araziler gibidir; tapu 
başkasının mülkiyetinde, inşaat başkasının mülkiyetindedir.

Kat karşılığı arsa sözleşmesi kendi aramızda yapılabilir mi?
Hayır mutlaka noterde düzenleme şeklinde yapılmalıdır.
Müteahhit inşaatı bitiremedi sözleşmeyi nasıl iptal edebilirim?
İki türlü fesih vardır: 
1) Geriye etkili fesih: Yaptığı işin bedeli verilerek 
2) İleriye etkili fesih: İnşa ettiği daireleri vererek
Kat irtifakı olmadan genel iskan alınabilinir mi?
Evet

Bir inşaat projesinde süre var mıdır?
Proje 5 yıldan eski olmamalıdır ve projeyi aldıktan sonra 2 yıl 
içerisinde su basmanı atılmalıdır

İmar çapının süresi varmıdır?
Evet 1 yıl geçerlidir.

Yola terk nedir?
Bir arsanın belirli bir kısmının ol i?in terk edilmesidir.

Yola ikdas nedir?
Yol değişikliği ile kalanın arsaya kazanılmasıdır.

Taksim nasıl yapılır?
İki türlüdür.Hissedarların anlaşarak noterde tescil edilerek yapılan 
taksime RIZAİ TAKSİM denir.Hissedarların anlaşamıyarak dava yolu ile yapılan 
taksime KAZAİ TAKSİM denir.

Terkin nedir?
Tapudaki bir şerhin borcunun ödenmesi halinde kaldırılması işlemidir.

Ecri misil nedir?
İşgal ücretidir

Miras bırakmak için kaç yaşında vasiyet yazılabilir?
yaşını dolduran kişiler vasiyet yazabilir.

Tefrik nedir?
Ormandan ayırmaktır.örneğin zeytinlik alanlar

Cins tashihi nedir?
örneğin bina yıkıldığında tapudaki yazılı olan cinslerin ( bahçeli ev- 
kargir ev ..gibi) tapuda arasaya dönüştürülmesidir yada tam tersi arsanın 
üzerine inşaat yapıldıktan sonra genel iskan alınarak tapunun arsa yerine mesken 
olarak tescil ettirilmesidir.

Mirastan kimler yararlanmaktadır*
Sıralamaya göre: 
1- çocuklar
2- Eşler
3- Anne ve baba 
4- Büyükanne ve b?üükbaba
5- Devlet

Mirasın reddinde zaman aşımı varmıdır?
Evet. 3 ay içerisinde mirasın reddi sulh hukuk mahkemelerinden talep 
edilmelidir.

Veraset ilamı ne zaman alınır?
ölümden sonra 4 ay içerisinde alınmalı ve maliyeye beyan edilmek 
zorunluluğu vardır.

Veraset ilamı nedir?
Sulh hukuk mahkemelerince mirasçıların kimler olduğuna dair belgedir.

Kat irtifakı nedir?
Bir arsa üzerinde birden fazla bağımsız bölümün ileride kat mülkiyetine 
dönüştürülmek üzere arsanın sahiplerince kurulan irtifak hakkına denir.Kat 
irtifakı tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmelidir.

Düzenleme ortak payı nedir?
3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre belediyece resen yapılan d?zenleme 
ortak payıdır ve yeni uygulamaya göre bu %40 a kadar çıkar.

Yapı denetiminde m2 sınırlaması varmıdır?
200 m2 ye kadar yapılan inşaatlarda yapı denetimi aranmaz 200 m2 nin 
üstündekilerde zorunludur.

Şehir planlamasını nasıl yapılır ve kimler yapar?
Şehir planlamacıları yapar, aşağıdaki sıralamaya göre yapar
1-Hali hazır plan
2- Nazım planı 1/5000
3- Uygulama planı 1/1000
4- Parselasyon planı

Röperli kroki nedir?
Bir ada yada parselin yakınında bulunan belirli noktalara olan uzaklığını 
gösteren krokidir.

Nazım planını kimler yapar?
Büyükşehir belediyelerince yapılır.

Muhdesat nedir?
İmar uygulaması yapıldıktan sonra oluşacak parsellerde eski sahiplerinin 
varsa çlarının bedeli ödenmeden 
terkin edilemez müdahele davası 
açmak gerekir.

Kaç çeşit pafta vardır?
a- Grafik paftaları
b- Memleket paftaları
c- İmar paftaları

Pafta nedir?
Belirli ölçekteki tapuların veya kadastro haritalarının her birine pafta 
denir.

Hali hazır harita nedir?
Arazinin üzerindeki her şeyi zeminde tespit edip ölçeklendirerek pafta 
üzerine koymaktır.

Aplikasyon nedir?
Herhangi bir parselin zeminde geometrik durumunun tespitidir.

ARKAD nedir?
Binanın üstü işyeri veya konut olur ama zeminde geçit vardır.

Tahdit nedir?
Sınırlandırma

Tarımsal alanlarda ifraz asıl yapılır?
En az 5000 m2 ve yola 25 mt cephesi olmalıdır. 


Tarımsal alanlarda konut yapılabilir mi?
Arazinin % 5 ini geçmemek kaydıyla yapılabilir.

Aile konutu nedir?
Medeni kanuna göre eşlerden birinin m?lkiyetinde olan oturdukları konutu 
diğer eşin tapuya müracaat ederek o konutun aile konutu olarak şerh 
edilmesidir.Buna göre; eşlerden ikisinin de rızası olmadan o konut 
satılamaz.Bunu yapabilmek için ilgili muhtarlıktan adres ve ada parseli yazılan 
ve o konutda oturduğunu gösteren belge alması gerekir.Bir sürü mülk? olsa bile 
sadece biri aile konutu olur.

Anagayrimenkul nedir?
Kat mülkiuyetine konu olan arsa ile onun üzerindejki yapının tamamına 
denir.

Ayni hak nedir?
Mal üzerinde tasarruf veren başkalarına karşı ileri sürülebilen haktır.

Ferağ nedir?
Bir mülkün tasarruf ve sahip olma hakkını başkasına verme.

İktisap nedir?
Bir şeyin mülkiyetini elde etmek sahip olmaktır.

İntikal nedir?
Birinden diğerine ge?me.

İvaz nedir?
Bedel, karşılık, karşılık olarak verilen şey.

İvazsız nedir?
Bedelsiz.

Kargir nedir?
Taştan tuğladan yapılmış bina.

Karkas nedir?
İskele

Nameleh nedir?
Bir insanın mal varlığı.

Müteselsil nedir?
Birbiri ardına zincirleme giden, arası kesintisiz

Rücu nedir?
Karardan vazgeçme, cayma.

Şerh nedir?
Kazanılan ve bağlayıcı ?zellikte olan hukuki hakların ve h?k?mlerin 
tapudaki defter ve k?t?ğe yazılması,tescil edilmesi.

Tadil nedir?
Değiştirme, d?zeltme.

Tahakkuk nedir?
Ger?ekleşme.

Tahliye nedir?
Boşaltma.Bir şeyin i?indeki şeyleri,eşyaları veya kişileri boşaltma .

Tasarruf nedir?
Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi.

Tashih nedir*
D?zeltme
Tekabül nedir?
Karşılık, karşılama

Temellük nedir?
Kendine mal etme, sahiplenme

Temlik nedir?
Birini bir m?lke sahip kılmak, bir m?lk? başkasına vermek.

Temyiz kudreti nedir?
Temyiz, ayırt etme yeteneği, ayırt etme g?c? anlam isteme yeteneği, iyiyi 
k?t?y? ayırt etme erki.Yaş k???kl?ğ?, akıl hastalığı, sarhoşluk ve uyuşturucu 
madde kullanmak gibi sebeplerden dolayı akılcı davranmak g?c?nden yoksun olmak.

Tevarüs nedir?
Bir kimseden miras kalma.

Tevkil nedir?
Vekil etme

İpka nedir?
Yerinde bırakma.

İlga nedir?
Bitirme, yok etme, feshetmek.

Takyidat nedir?
Bir mülkün üzerinde herhangi bir şerhin veya borcun olup olmadığını 
gösteren tapudan alınan belgedir.

Şehirlerarası yollarda benzinlik kurmak nasıl olur?
Mesafe gerekir 5000 m2 ve 5 km, şehir i?inde bu 2000 m2 ve 2 km dir.

Küçük sokaklara bahçe katı yerine dükkanlar yapılıyor,doğru mudur?
Eski imar uygulamaları için geçerlidir,yeni imar uygulamalarında 20 
metrelik yollardan küçük yollara dükkan ruhsatı verilmemektedir.Bu yeni imara 
açılacak bölgelerde ise 30 metrelik yollardan küçük sokaklara imar 
verilmemektedir.

Binalar arasında çok boşluk yok i? i?eler,izin veriliyormu?
Alçak katlarda yola cephe 5 mt,komşu mesafesi 3 mt,arka bahçe mesafesi 
ise yüksekliğin yarısı kadardır.Ancak inşaat oturumu yetmediği takdirde arka 
bahçe mesafesi 2 mt ye kadar düşebiliyor.

Bina cephe mesafeleri ne kadardır?
Bir binanın minimum cephesi 6 mt ve en fazla derinliği ise 22 mt yi 
ge?emez.Bunlar k???k parseller i?in ge?erlidir.

Bazı imar çaplarında "B" ve "İ" harfleri var,ne anlama geliyor?
B: Bitişik İ: İkiz bina

Mücavir alan sınırlarını kim belli eder?
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belli edilir.

Kat karşılığı inşaatlarda satış nasıl yapılır?
Satış vaadi s?zleşmesi veya hakkın temliki yoluyla satış yapılır.

Sağır,kör ve dilsizlere satış yapılır satış işlemleri işin gerekli belgelerin dışında başka ne gerekiyor?
2 tane şahit ayrıca dilsizlerin okulundan hoca getirmeleri gerekiyor. 

Yabancılara tercüman gerekiyormu?
Evet, hangi ülke vatandaşı ise o ülkenin dilini bilen yeminli tercüman 
bulundurulması gerekiyor.

İş yerlerine DASK (deprem sigortas?) gerekiyor mu?
Ana gayrimenkul komple işyeri ise gerekmiyor ama alt işyeri , üst konut 
ise DASK gerekiyor.

Bazı dükkanların yüksekliğinin sebebi nedir?
Antalya'da su basman kotu 2,5 mt dir ve buda aşağı yukarı bir kata 
tekabül etmektedir.Bu yükseklik sadece Antalya'da uygulanır diğer illerde 0,5 mt 
dir.

İmar geçen arsamı ana yoldan alıp arkalara atmışlar ne yapmam gerekiyor?
İmar planları Belediye Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra 
vatandaşların bilgisine sunulmak üzere 30 gün askıda kalır ve bu süre içerisinde 
itiraz hakkı vardır. 30 gün geçtikten sonra yapılan itiraz gerersiz olur.
GECEKONDU NE DEMEKTİR?
İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapı demektir.

 

TAPU HARÇLARI ORANLARI

TAPU DAİRESİNİN TELEFON NUMARALARI

Satıcı harcı: % 0,15 1. BÖLGE: 3450353
Alıcı harcı: % 0,15 2. BÖLGE: 3447858
İpotek harcı: % 0,36 3. BÖLGE: 3445717
İpotek damga harcı: % 0,75 4. BÖLGE: 3440588
Toplam: % 1,1

 

   
İntikal: % 0,9
Taksim: % 0,9
İbra: % 0,54
Tahsis: % 0,05
Satış Vaadi Şerhi: % 0,54
Kira Şerhi: % 0,54
Kira damga harcı: % 0,15
Toplam: % 0,69
   
Ölene kadar bakandan: % 0,15
Ölene kadar baktırandan: % 0,15
Tevhid: % 0,9
Süfa: % 0,18
Hükmen tescil: % 10,8
Aynı sermaye: % 0,36
İntifa hakkı: % 0,15
* En düşük harç (2004 yılı için): 5.90 YTL
Terkin: 7.50 YTL
Kayıp belge örneği: 2.80 YTL
antalya web tasarım web tasarım web tasarım antalya Antalya transfer Antalya transfer Hatay araç kiralama Alanya Transfer Gazipaşa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer